KAOSkonsulenternes målgruppe er unge i alderen 15 – 25 år med psykosociale problemer med psykiatriske overbygninger så som emotionel ustabil personlighedsstruktur, angst, depression, skizofreni og ADHD.

De unge skal være motiverede for et behandlingstilbud med midlertidig bo støtte, rehabilitering og omsorg for igen at komme ind i en positiv og selvstændig udvikling.

KAOSkonsulenternes målgruppe inkluderer også unge med tidligere eller sekundært misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, såfremt de er motiverede for at indgå i et samarbejde med KAOSkonsulenternes misbrugskonsulent omkring det at skabe en positiv forandring i egen udvikling.

De unge kommer ofte direkte fra en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, hvor de har erhvervet en eller flere diagnoser, arbejdet med sygdomserkendelse og i den forbindelse er sat i medicinsk behandling. De unge er derfor ofte præget af skrøbelige personligheder med lavt selvværd, hvor de har meget lidt tro på egen formåen. Deres hverdag er ofte præget af ensomhed og selvdestruktiv adfærd. De unge skal altså ud og redefinere dem selv og på ny orientere sig mod omgivelserne, hvad angår, uddannelse, arbejde, venner, kærester og familie.

De unge har gennem deres opvækst oplevet utallige omsorgssvigt i form af mobning, overgreb, misbrug og ensomhed. De har derfor ringe eller ingen tillid til deres omgivelser og det kræver tid og rummelighed at opbygge bæredygtige relationer til de unge.

KAOSkonsulenternes målgruppe skal have et ønske og en motivation for at skabe forandring i eget liv ved støtte og samarbejde. De unge har ofte en stærk vilje og en række uopdagede ressourcer, som de skal have støtte til at få øje på i mødet med deres omgivelser.

Formålet med et behandlingstilbud hos KAOSkonsulenterne er, at de unge på sigt kan etableres i en selvstændig boform, blive selvforsørgende og således gøre sig fri af de sociale støtte foranstaltninger.