Misbrugsbehandling

KAOSkonsulenterne tilbyder misbrugsbehandling og tilbagefaldsforebyggende behandling som en del af vores behandlingstilbud.

Vi behandler unge med misbrugsproblematikker og skelner ikke imellem hvilket stof den unge misbruger, men fokuserer på misbrugeridentiteten og den medfølgende adfærd.

Blandt unge er den kemiske afhængighed som oftest ikke dominerende endnu og misbruget er typisk et symptom på andre bagvedliggende problematikker samt fraværet af det sunde ungdomsliv. Derfor vil vores behandling tage udgangspunkt i relationsarbejdet og den unges samlede situation ligesom med de øvrige unge, som er indskrevet hos KAOSkonsulenterne.

KAOSkonsulenterne koncentrerer sig om det, der fylder for den unge her og nu, da det er vores erfaring, at det er essentielt at møde den unge, hvor de er, og få ryddet op i det, som står i vejen for et sundt ungdomsliv og sandsynligvis er baggrunden for misbruget.

KAOSkonsulenterne fokuserer på den unges ressourcer og det, som rent faktisk lykkes for dem i hverdagen. Når de unge bliver mødt med anerkendelse frem for bebrejdelse i forhold til brud på aftaler, løgne og svigt i det hele taget, begynder de at skabe et andet billede af dem selv og udvikle en ny og sund identitet. Der lægges energi i at støtte den unge i at opdage, hvad livet kan indeholde uden misbrug og de får støtte til at opdage, hvad der kunne være mulige alternativer til et destruktivt ungdomsliv med misbrug.

De strukturerede samtaler med den unge er hyppigere ved misbrugsbehandling og tager form af et løsningsfokuseret terapiforløb hos vores interne misbrugskonsulent. Nada øre-akupunktur kan anvendes som en del af misbrugsbehandlingen og har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, depressionslignende tilstande, abstinenser og stoftrang mm. Metoden kan benyttes ved behov her og nu samt til langtidsbehandling. Øre-akupunkturen kan gives uanset, hvor langt den enkelte er nået i sin behandling.

Den unge skal være motiveret for at arbejde med sit misbrug.

De strukturerede samtaler med den unge er hyppigere ved misbrugsbehandling og tager form af et løsningsfokuseret terapiforløb hos vores interne misbrugskonsulent. Nada øre-akupunktur kan anvendes som en del af misbrugsbehandlingen og har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, depressionslignende tilstande, abstinenser og stoftrang mm. Metoden kan benyttes ved behov her og nu samt til langtidsbehandling. Øre-akupunkturen kan gives uanset, hvor langt den enkelte er nået i sin behandling.

Den unge skal være motiveret for at arbejde med sit misbrug.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.