Organisation

KAOSkonsulenterne er konstrueret som et anpartsselskab, hvor kapitalejerne samtidig er ledelse og medarbejdere.

Denne model er valgt bevidst, da vi er af den overbevisning, at det er med til at skabe højt fagligt engagement i organisationen.

KAOSkonsulenterne har en bestyrelse, som arbejder frivilligt for organisationen. Bestyrelsen tjener både som kontrolorgan, der skal sikre, at vores tilbud drives efter formålsparagraffen i de vedtægter, som er godkendt af Selskabsstyrelsen og Socialtilsyn Hovedstaden. Samtidig skal bestyrelsen også fungere som fagligt kompetente samarbejdspartnere, der kan yde rådgivning og vejledning, stille konstruktive kritiske spørgsmål og skabe grundlag for inspiration.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Bestyrelsen er sammensat efter Socialtilsyn Hovedstadens regler, hvilket medfører, at der ikke må være flertal af ejere eller deres pårørende i bestyrelsen.

Vi har yderligere valgt, at vores bestyrelse skal være fagligt bredt sammensat, da vi mener, at dette giver det bedste grundlag for en åben, nuanceret og kompetent tilgang til KAOSkonsulenternes virke.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

Uffe Bøgelund Jensen – Bestyrelsesformand

Uffe er advokat og arbejder hos Gorrissen Federspiel med tilknytning til deres special afdeling for Fast Ejendom, hvor han i en længere årrække har været højt specialiseret indenfor køb og salg af erhvervsejendomme, erhvervslejeret, miljø ret samt ekspropriationssager.

Lona Wick – Bestyrelsesmedlem

Lona er socialrådgiver og har inden, at hun gik på pension i en længere årrække været forstander af en behandlingsinstition på Frederiksberg med lignende formål, som KAOSkonsulenterne.

Lona er fortsat aktiv inden for entrepenørskab og homopatien.

Britta Jensen – Bestyrelsesmedlem

Britta er pædagog med Professions Bachelor i offentlig administration. Britta har inden hun gik på pension været leder i længere årrække af en stor daginstitition på Frederiksberg.

Britta er fortsat patientrådgiver mv.

Daniel Louie Petersen – Bestyrelsesmedlem

Daniel er Cand. Polit. og arbejder hos TotalDenmark og Mearsk Line med speciale indenfor HR. Daniel har ledelsesansvar.

KAOSkonsulenterne har endvidere ansat registreret revisor til løbende revision og til udarbejdelse af årsregnskab ved kalenderårets afslutning.

Trekroner Revision A/S

John Cubbin
Registreret revisor, partner
Industriparken
4000 Roskilde
Tlf.: 46340215
Mail.: jc@trekronerrevision.dk
CVR nr.: 28991355

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.