Hos KAOSkonsulenterne arbejder vi bevidst og målrettet med relationer.

Vi definerer relationen som værende opnået, når den unge og dennes familie ikke længere ser pædagogen som endnu en professionel, men som en person der oprigtigt ønsker at bidrage til at løse den unges udfordringer.

Relationsarbejdet bygger på samvær om små og store ting, ofte praktiske gøremål omkring et fælles tredje og konkrete opgaver, hvor pædagogen kan hjælpe den unge og dennes familie. Relationen er afhængig af investeret tid og det er essentielt, at den unge oplever at aftaler overholdes og at pædagogerne gør det, som de siger, at de vil gøre.

En væsentlig del af processen er hyppige strukturerede samtaler med den unge, hvor rammerne er defineret. Der arbejdes målrettet med den unges ressourcer og udfordringer, hvor igennem den unge føler sig set og hørt.

Vi fokuserer på relationen, da vi er af den faglige overbevisning, at relationen validerer budskabet. Det er først, når den unge og dennes familie har tillid til os, at vi sammen kan skabe den udvikling, der er nødvendig for igangsætte positive forandringsprocesser.