KAOSkonsulenterne arbejder tværfagligt i så vidt omfang, som det er muligt, med de unge og deres familier. Det gør vi, da vi ved, at det er nødvendigt for at skabe den ønskede forandring.

Flere faglige vinkler og input giver et bedre billede af den unges situation og kan bibringe ny viden.

Derfor indgår vi i et forpligtende samarbejde med:

 • Anbringende myndighed.
 • De psykiatriske afdelinger, hvor de unge har været indlagt.
 • Distriktspsykiatrien, når den unge har været eller skal tilknyttes.
 • Psykiatrisk udrykningsteam.
 • Psykologer, når den unge profiterer af et terapeutisk forløb.
 • KAOSkonsulenternes psykiatriske konsulent.
 • Skoler og socialpædagogiske skoletilbud, som vores unge benytter.
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Relevante praktiksteder
 • Jobcentrene
 • UU – vejledere og STU – vejledere