Hos KAOSkonsulenterne ser vi løbende og professionel dokumentation som fundament for vores faglighed.

Vi arbejder med en konstant opdateret journal, hvor vores arbejde med de unge registreres. Journalen bruges primært til at danne et overblik over den aktuelle situation hos den enkelte unge og i den samlede ungegruppe, og tjener bl.a. det formål at der altid er et opdateret øjebliksbillede af de unges situationer. Journalen bruges endvidere til at give et mere detaljeret billede af den enkelte unge over en længere periode.

Hver enkelt ung har hos KAOSkonsulenterne en intern udviklingsplan, som bruges som et skriftligt styreredskab for den unge og dennes kontaktperson. Her noteres ressourcer og udfordringer, der leder til mere konkrete arbejdspunkter. Udviklingsplanen er gensidigt forpligtende for den unge og kontaktpersonen, og de udarbejdes altid i fællesskab, således at den unge er medinddraget i egen behandling.

KAOSkonsulenterne dokumenterer eksternt vores arbejde med løbende statusskrivelser til anbringende myndighed jf. den kommunale handleplan. Den første vil altid blive udarbejdet efter tre måneders behandling, hvorefter de vil blive udarbejdet halvårligt, som loven foreskriver. De unge har som udgangspunkt altid ret til at se, hvad der skrives om dem og deres familier hos KAOSkonsulenterne. Dette er i tråd med vores værdier og lovgivning om aktindsigt i forvaltningsregi.