KAOSkonsulenterne er bevidste om, hvor indgribende foranstaltninger kan forekomme for unge og deres familier. Derfor ligger det KAOSkonsulenterne på sinde altid at visitere de unge og deres familier til den mindst indgribende formålstjenlige foranstaltning efter Lov om social services bestemmelser.

Udsatte unge og deres familier er forskellige og de løsninger, som støtter dem bedst er ligeledes forskellige. KAOSkonsulenternes tager altid udgangspunkt i den enkelte unge for at iværksætte den foranstaltning, som bedst muligt imødekommer den unges behov. Grundlaget for at iværksætte en given foranstaltning er en grundig forudgående socialfaglig undersøgelse af den unge og dennes families samlede støttebehov og en handleplan med mål og delmål for foranstaltningen.