Behandling

Videnskabsteoretisk er KAOSkonsulenterne funderet i socialkonstruktionismen.

Dette medfører at vi tror på at al menneskelig erkendelse
er socialt konstrueret. Sproget og måden vi taler om verden på udgør den virkelighed vi befinder os i. Alle antagelser og arbejdshypoteser
er således mere eller mindre midlertidige konstruktioner der skal forstås i den kontekst de udspringer af.

Eftersom at vores målgruppe er unge med psykiatriske diagnoser møder vi ofte en positivistisk funderet virkelighed
hos vores samarbejdspartnere.

Vi anerkender diagnoser som relevante arbejdsredskaber der giver mening i en bestemt tid og kontekst.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.