Priser

Opholdsbetaling pr. måned 2024:

  • Børne- og ungehjem – som opholdssted jf. Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3 – 77.569 kr. månedligt

  • Midlertidigt botilbud SEL § 107 -72.935 kr månedligt
  • Udslusning, Børne- og ungehjem – som opholdssted jf. Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3 – 52.099 kr.
  • Udslusning, Midlertidigt botilbud SEL § 107- 52.099 kr.

Inden det fyldte 18 år tillægges opholdsbetalingen ungeydelse (kost, tøj og lommepenge), transport og medicin, hvilket fremgår af samarbejdskontrakten.

Efter det fyldte 18 år overgår den unge til SU, uddannelseshjælp, revalidering eller andet tilsvarende forsørgelsesgrundlag efter Lov om aktiv socialpolitik.

Takst for støttekontaktpersonsforhold er 550 kr. i timen tillagt aktivitetsbeløb samt transport.

Takst for hjemmevejlederforhold er 550 kr. i timen tillagt aktivitetsbeløb samt transport.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.