Priser

Opholdspriser pr. måned 2023:

  • Socialpædagogisk opholdssted SEL § 66  – 74.444kr månedtligt
  • Midlertidigt botilbud SEL § 107 – 69.995kr månedligt
  • Udslusning SEL § 66.5/§76 og 107 – 49.995kr månedligt

Inden det fyldte 18 år tillægges opholdsbetalingen ungeydelse, transport og medicin, hvilket fremgår af samarbejdskontrakten.

Efter det fyldte 18 år overgår den unge til uddannelseshjælp, revalidering eller andet tilsvarende forsørgelsesgrundlag efter Lov om aktiv socialpolitik.

Unge som er anbragt efter Lov om social service bestemmelser er ikke omfattet af målgruppen, som er berettiget til SU.

Takst for støttekontaktpersonsforhold er 550 kr. i timen tillagt aktivitetsbeløb samt transport.

Takst for hjemmevejlederforhold er 550 kr. i timen tillagt aktivitetsbeløb samt transport.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.