Kropsterapi & massage

Vi tilbyder i det daglige arbejde hos KAOSkonsulenterne kropsterapi, ved uddannede terapeuter.

En stor del af KAOSkonsulenternes unge er meget anspændte og kan have svært ved at mærke deres egen krop.

Derfor tilbyder vi afspænding og massage som et supplement til den øvrige behandling.

Vores erfaring er, at tilbuddet virker afstressende og hjælper de unge til at mærke sig selv og nogle gange til, at komme i kontakt med følelser og spændinger, som den unge kan vælge at dele med medarbejderen.

Medarbejderne som tilbyder behandlinger er, udover deres socialfaglige udannelser, uddannet som hhv. SE traumebehandler og krop og psykoterapeut.

Tilbuddet om kropsterapi gives kun til de unge der er interesserede.

Der kan være tilfælde hvor vi er i tvivl, om det hensigtsmæssige i, at tilbyde kropsterapi.

I så fald besluttes det, i samråd med KAOSkonsulenternes tilknyttede psykiater om den unge skal have tilbuddet eller ej.

 

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.