Kropsterapi & massage

Pædagog og manuvision træner tilbyder i det daglige arbejde hos KAOSkonsulenterne kropsterapi til de unge som supplement til øvrige samtaler og aktiviteter.

Da en stor del af KAOSkonsulenternes unge er meget anspændte og kan have svært ved at mærke deres egen krop, giver det de unge en bedre kropsfornemmelse og virker afspændende og afstressende i forhold til deres hverdag. Tilbuddet om kropsterapi gives til de unge der er interesserede. I forhold til målgruppen hos KAOSkonsulenterne kan der være enkelte tilfælde, hvor medarbejderen skønner, at det ikke vil være en god oplevelse/hjælp for den unge, at modtage kropsterapi. I sådanne tilfælde besluttes det, i samråd med KAOSkonsulenternes tilknyttede psykiater Inger Beck, om den unge skal have tilbuddet eller ej.

Kropsterapi foregår på briks med tæppe over sig. Ved samtale præciseres eventuel problematik/fysiske skavanker. Der tales løbende om, hvad der opleves. Ved selve behandlingen benyttes diverse teknikker, akupressur (tryk), massage, samtale og fokusering på åndedrættet. Der arbejdes blandt andet ud fra tanken at kroppen ses som et hele; at krop og hoved; tanker og følelser hænger sammen. Ved hjælp af de forskellige teknikker åbnes for mulighed for at komme ned i kroppen, mærke sig selv og komme i kontakt med gamle følelser og spændinger, som den unge kan vælge at dele med kropsterapeuten.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.