Cafeen

Caféen er betegnelsen for KAOSkonsulenternes fælleslokaler, som de unge kan gøre brug af hver dag fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om aftenen.

Caféen er KAOSkonsulenternes samlingssted og hjerte.

Der er en gennemgående medarbejder i cafeen om dagen, som fungerer som de unges faste holdepunkt. Det er ligeledes denne medarbejder, som svarer KAOSkonsulenternes fælles telefon.

Caféen ligger på Rughavevej i lokaler med vinduer og dør ud mod gaden. Fælleslokalerne fremstår rustikke med  klinkegulv og en hyggelig og hjemlig indretning og atmosfære.

Caféen består af en lille TV- og opholdsstue med sofa, lænestole, spil og bærbar computer til brug for de unge. Herudover er der spisestue med  langbord med plads til alle indskrevne unge, som ønsker at spise med ved fællesmad.

Caféen rummer endvidere et funktionelt indrettet køkken, hvor der bages boller hver morgen, så de unge kan komme forbi og få morgenmad i form af nybagte boller, morgenmadsprodukter, kaffe og the. Det er altid muligt at få en kop kaffe eller the og spise en rugbrødsmad eller lidt frugt.

Køkkenet bruges til at tilberede aftensmåltider med de unge søndag til torsdag. Vi bestræber os på at lave sund, varieret og økologisk mad. Vi sorterer affald og forsøger at forhindre madspild ved at være tilsluttet Fødevarebanken. Vi anser det for vigtigt at lære de unge om sund kost mv.

Der er et vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Her har de unge mulighed for at vaske deres tøj i et lærende og trygt miljø.

De unges brug af caféen.

 

De unge bruger caféen forskelligt, en del kommer forbi cafeen hver dag, efter endt beskæftigelse og hænger ud og evaluerer deres dag, andre unge bruger caféen til at lave lektier i og få lektiehjælp eller at få hjælp til praktiske ting som betaling af regninger, netbank og opringning til diverse myndigheder og lignende. De unges brug af caféen afhænger af deres øvrige arenaer og hvor de er i deres udvikling.

De unge giver udtryk for, at de føler sig trygge i caféen og at rammen og atmosfæren er forudsigelig, hjemlig og afslappet. De unge føler sig velkomne og respekterede. De oplever, at de bliver set og får omsorg af medarbejderne, som opholder sig i cafeen og også af de øvrige indskrevne unge.

Medarbejderne er rollemodeller, som skaber rammen for hvordan de unge omgås hinanden. Tilgængelighed og nærvær er et nøgleord.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.