Hjemmevejleder

Hjemmevejleder i henhold til Lov om social service § 85.

KAOSkonsulenterne varetager opgaver som hjemmevejleder for den unge, som har et særligt behov for støtte og omsorg, som den unges familie og netværk ikke anses at kunne opfylde.

KAOSkonsulenterne yder socialpædagogisk bistand inden for fire hovedområder: Mestring af dagligdagen, sundhed, kommunikation og samvær samt inklusion i samfundet.

Herunder:

  • Metoder til at skabe struktur og overblik i dagligdagen
  • Samtaler om egne ressourcer og forståelse for egne udfordringer
  • Strukturere og koordinere de praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte til at håndtere post og økonomi
  • Støtte i kontakten med sundhedsvæsen, myndigheder og instanser
  • Støtte til at skabe og fastholde et netværk
  • Støtte til at igangsætte og fastholde fritidsaktiviteter
  • Motivere til at fastholde job eller dagtilbud

Målgruppen for socialpædagogisk bistand er personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp, omsorg og støtte i det daglige.

KAOSkonsulenterne yder socialpædagogisk bistand uanset den unges boform. I fornødent omfang, kan opgaverne varetages døgnet rundt.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.