Støttekontaktperson og hjemmevejleder

KAOSkonsulenterne kan tilbyde Støttekontaktperson i henhold til Lov om social service § 52 stk. 3, pkt. 6 (under 18 år) og hjemmevejleder i henhold til Lov om social service § 85 (over 18 år)

KAOSkonsulenterne varetager opgaver som fast kontaktperson for den unge, som har et særligt behov for støtte og omsorg, som den unges familie og netværk ikke anses at kunne opfylde.

Støttekontaktpersonen repræsenterer en stabil og tryg voksenkontakt for den unge, og støtten ydes på det nære personlige plan. Støttekontaktpersonen forholder sig til den unges samlede situation. Støtten indeholder altså anerkendelse, omsorg, krav og adfærdskorrigering af den unges adfærd ved behov herfor, således at den unge lærer en positiv kontaktform i samspillet med omgivelserne.

Støttekontaktpersonen støtter ligeledes den unge ved møder med skole, arbejde, familie, venner og forvaltning på linje med forældrenes rolle, således at indsatsen koordineres omkring den samlede familie.

KAOSkonsulenterne varetager opgaver som hjemmevejleder for den unge, som har et særligt behov for støtte og omsorg, som den unges familie og netværk ikke anses at kunne opfylde.

KAOSkonsulenterne yder socialpædagogisk bistand inden for fire hovedområder: Mestring af dagligdagen, sundhed, kommunikation og samvær samt inklusion i samfundet.

Herunder:

  • Metoder til at skabe struktur og overblik i dagligdagen
  • Samtaler om egne ressourcer og forståelse for egne udfordringer
  • Strukturere og koordinere de praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte til at håndtere post og økonomi
  • Støtte i kontakten med sundhedsvæsen, myndigheder og instanser
  • Støtte til at skabe og fastholde et netværk
  • Støtte til at igangsætte og fastholde fritidsaktiviteter
  • Motivere til at fastholde job eller dagtilbud

Målgruppen for de 2 ovenstående ydelser kan være unge, som ikke profiterer af de rammer som et botilbud/opholdssted tilbyder, eller unge som efter/ inden et ophold hos KAOSkonsulenterne har brug for særlig støtte i en periode.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.