Personale

Her kan du møde vores dygtige personale

Nina – Direktør

Mobil: 29 26 27 67

Uddannet socialrådgiver med diplomuddannelse i systemisk familieterapi. Efteruddannelse i Projektledelse, Marte Meo metoden og narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Ansat siden:1.11.2010

Lene – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Stedfortræder

Mobil 29 66 00 32

Uddannet socialpædagog. Efteruddannet i psykoanalyse, håndtering af sorg og krise, kognitivt baseret mindfullness samt narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Ansat siden: 1.4.2011

Øyvind – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 24 45 18 97

Uddannet pædagog og med pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Efteruddannelse i terapeutisk kontakt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og risikoadfærd hos unge, narrativ terapi samt narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Ansat siden: 1.1.2014

Morten – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Nattevagt

Mobil 24 45 18 46

Uddannet rytmisk sammenspilsleder Rytmisk Center i København.
Efteruddannelse i narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Ansat siden:1.9.2011

Emil – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 29 66 03 96

Uddannet Pædagog med profil i socialt arbejde

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus.

Ansat siden :1.6.2023

Hong – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 51 25 04 60

Uddannet socialrådgiver.

Kurser: Medicinkursus, Narrativ traumebehandling og førstehjælp.

Ansat siden : 1.1.2022

Anna – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 30 59 00 43

Uddannet antropolog.
Efteruddannelse i narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, førstehjælpskursus.

Ansat siden : 1.2.2021

Ivy – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 21 57 94 68

Uddannet socialpædagog.
Efteruddannelse i narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, førstehjælpskursus.

Ansat siden : 1.5.2018

Frank – socialfaglig vicevært

mobil: 29 66 00 41

Uddannet maskinarbejder og socialpædagog
Efteruddannelse i systemisk teori og metode (terapi) og narrativ coaching.

Kurser: Personalejura og arbejdsret, budget og økonomi for ledere samt protreptisk samtale.

Ansat siden : 1.11.2022

Christina – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/ køkken

Uddannet fotograf.

Kurser: Medicinkursus.

Ansat siden : 28.1.2021

Christian – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Stedfortræder

Mobil 29 66 00 27

Uddannet socialpædagog med diplomuddannelse i misbrugsbehandling. Efteruddannelse i misbrugsbehandling, systemisk familieterapi og narrativ traumebehandling .

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Ansat siden: 1.2.2011

Sanne – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 21 57 94 68

Uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i sorg/krise, narrativ terapi, kognitiv terapi, samtaler med børn og forvaltningsret.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus, psykisk førstehjælpskursus og narrativ traumebehandling.

Ansat siden: 1.1.2013

Kathrine – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 29 66 00 24

Uddannet socialrådgiver, projektleder, procesleder og
master i antropologi.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus, psykisk førstehjælpskursus og narrativ traumebehandling.

Ansat siden: 1.5.2016

Tanja – Socialfaglig pædagogisk medarbejder/Nattevagt

Mobil 24 45 18 46

Uddannet pædagog.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus, psykisk førstehjælpskursus og narrativ traumebehandling.

Ansat siden: 1.3.2018

Maria – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Mobil: 21579469

Uddannet pædagog.
Efteruddannelse i SE Traumebehandling og narrativ traumebehandling.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Ansat siden: 30.9.2013

Sita – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Mobil 51 25 03 54

Uddannet lærer.
Efteruddannet Krops – og psykoterapeut

Kurser: Medicinkursus, Narrativ traumebehandling og førstehjælpskursus.

Ansat siden :1.9.2021

Rene – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Mobil

Uddannet pædagog og grafiker.

Kurser: Medicinkursus

Ansat siden : 26.4.2024

Linda – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog og master i pædagogik
Ansat siden : 9.3.2019

 

Linda – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet socialformidler
ansat siden : 1.9.2023

Katrine – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog og politiassistent.
Ansat siden : 4.6.2022

 

Matti – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet kok og lærer.
Ansat siden 20.4.2024

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.