Personale

Her kan du møde vores dygtige personale

Nina – Direktør

Mobil: 29262767

Uddannet socialrådgiver med diplomuddannelse i systemisk familieterapi. Efteruddannelse i Projektledelse og Marte Meo metoden.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Socialrådgiver i familieafdeling i forvaltnings regi, socialrådgiver i familiehus under etablering i kriminalforsorgen, støttekontaktperson i forvaltningens regi, åben rådgivning, kontaktpædagog for unge på behandlingsinstitution, stedfortræder på behandlingsinstitution.

 

Lene – Stedfortræder/Bestyrer i Kaffehjørnet

Mobil 29 66 00 32

Uddannet socialpædagog. Efteruddannelse til psykoanalytiker samt i håndtering af sorg og krise samt kognitiv baseret mindfullness.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på psykiatrisk afdeling og på akut institution, ungdomspension og behandlingsinstitution med belastede og omsorgssvigtede unge.

Øyvind – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 24 45 18 97

Uddannet pædagog og med pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Efteruddannelse i terapeutisk kontakt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og risikoadfærd hos unge samt narrativ terapeut fra DISPUK.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på aflastningsinstitutionen Krogen. Pædagog på døgninstitutionen Askekrattet. Ungekonsulent i ungehuset og kontaktperson på Center Amager.

Bosiddende i København K.

Morten – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Nattevagt

Mobil 24 45 18 46

Uddannet rytmisk sammenspilsleder i 1993, Rytmisk Center i København. En årelang interesse for menneskets mekanismer og tankesæt har ført mig til forløb på Københavns Universitet i henholdsvis filosofi og psykologi, indtil det gik op for mig, at det er i den længerevarende relation, jeg finder mening.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Fritidshjem, Bosted for udviklingshæmmede, vågen nattevagt på bosted for unge med psykiatriske diagnoser mellem 15 og 25 år.

Bosiddende på Østerbro.

Karina – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 29 66 00 41

Uddannet

Bosiddende på Østerbro.

Hong – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 51 25 04 60

Uddannet socialrådgiver

Bosiddende på Amager

Anna – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 30 59 00 43

Uddannet antropolog

Bosiddende i København N.

Annelise – socialfaglig kost-køkken kost medarbejder

Uddannet pædagog.

Bosiddende i Ballerup

Mette – Bestyrer PreLoved

Mobil: 23 99 18 80

Uddannet lærer og socialrådgiver

Dansk på KUA

Bosiddende på Islands Brygge

 

Christian – Stedfortræder

Mobil 29 66 00 27

Uddannet socialpædagog med diplomuddannelse i misbrugsbehandling. Efteruddannet i misbrugsbehandling (Cenaps Danmark, Løsningsfokuseret gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, håndtering af benægtelse, håndtering af antisocial adfærd). Efteruddannet i systemisk familieterapi (basisår, dispuk 2003).

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på forskellige opholdssteder, støttekontaktperson i forvaltnings regi, åben rådgivning, misbrugsbehandling, leder af institution for ungdomssanktionsdømte.

Sanne – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 21 57 94 68/BARSEL

Uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i sorg/krise, narrativ terapi, kognitiv terapi, samtaler med børn og forvaltningsret.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Socialrådgiver i Kriminalforsorgen på Pension Skejby, hvor arbejdet bestod i udslusning/resocialisering af langtids indsatte samt fokus på alternativ afsoning af unge kriminelle. Socialrådgiver i Mødrehjælpen/KFUM på “Alexandrakollegiet” – døgninstitution for unge, enlige og udsatte mødre. Socialrådgiver på Kvindehjemmet Jagtvej – krisecenter for voldsramte kvinder og børn.

Kathrine – Socialfaglig pædagogisk medarbejder

Mobil 24 45 18 46

Uddannet socialrådgiver, projektleder, procesleder, master i antropologi.

Bosiddende på Falster

Tanja – Socialfaglig pædagogisk medarbejder/Nattevagt

Mobil 24 45 18 46

Uddannet pædagog.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring:

Bosiddende i Hedehusene.

Maria – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Mobil: 21579469

Uddannet pædagog.

Efteruddannelse i SE Traumebehandling

Bosiddende i København NV

Sita – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Mobil 51 25 03 54

Uddannet lærer.

Efteruddannelse: Krops – og psykoterapeut

Bosiddende i København N

Linda – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog og master i pædagogik

Christine – socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet SOSU assistent og socialrådgiverstuderende

Katrine – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog og politi

René – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog

Christina – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Uddannet fotograf.

Ann – Socialfaglig pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet køkken.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.