Nina – Direktør

Uddannet socialrådgiver med diplomuddannelse i systemisk familieterapi. Efteruddannelse i Projektledelse og Marte Meo metoden.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykisk førstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Socialrådgiver i familieafdeling i forvaltnings regi, socialrådgiver i familiehus under etablering i kriminalforsorgen, støttekontaktperson i forvaltningens regi, åben rådgivning, kontaktpædagog for unge på behandlingsinstitution, stedfortræder på behandlingsinstitution.

Bosiddende i Bagsværd med sin mand og sin søn på 8 år.

Christian – Stedfortræder, Mobil 29 66 00 27

Uddannet socialpædagog med diplomuddannelse i misbrugsbehandling. Efteruddannet i misbrugsbehandling (Cenaps Danmark, Løsningsfokuseret gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, håndtering af benægtelse, håndtering af antisocial adfærd). Efteruddannet i systemisk familieterapi (basisår, dispuk 2003).

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på forskellige opholdssteder, støttekontaktperson i forvaltnings regi, åben rådgivning, misbrugsbehandling, leder af institution for ungdomssanktionsdømte.

Bosiddende på Islands Brygge med sin kæreste, søn på 14 år og døtre på henholdsvis 11 år og 5 år.

Lene – Stedfortræder/Bestyrer  i Kaffehjørnet,

Mobil 29 66 00 32

Uddannet socialpædagog. Efteruddannelse til psykoanalytiker samt i håndtering af sorg og krise samt kognitiv baseret mindfullness.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på psykiatrisk afdeling og på akut institution, ungdomspension og behandlingsinstitution med belastede og omsorgssvigtede unge.

Bosiddende i Albertslund med en af sine to døtre på 15 år.

Sanne – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder, Mobil 21 57 94 68

Uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i sorg/krise, narrativ terapi, kognitiv terapi, samtaler med børn og forvaltningsret.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Socialrådgiver i Kriminalforsorgen på Pension Skejby, hvor arbejdet bestod i udslusning/resocialisering af langtids indsatte samt fokus på alternativ afsoning af unge kriminelle. Socialrådgiver i Mødrehjælpen/KFUM på “Alexandrakollegiet” – døgninstitution for unge, enlige og udsatte mødre. Socialrådgiver på Kvindehjemmet Jagtvej – krisecenter for voldsramte kvinder og børn.

Bosiddende i Valby med sin kæreste.

Øyvind – Socialfaglig pædagogisk medarbejder, Mobil 24 45 18 97

Uddannet pædagog og med pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Efteruddannelse i terapeutisk kontakt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og risikoadfærd hos unge samt narrativ terapeut fra DISPUK.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagog på aflastningsinstitutionen Krogen. Pædagog på døgninstitutionen Askekrattet. Ungekonsulent i ungehuset og kontaktperson på Center Amager.

Bosiddende i København K.

Lotte – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder, Mobil 29 66 00 41

Uddannet social og sundhedsassistent og pædagog.

Bosiddende i Brønshøj med sin mand og datter på 15 år og søn på 11 år.

Morten – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Nattevagt – Mobil 24 45 18 46

Uddannet rytmisk sammenspilsleder i 1993, Rytmisk Center i København. En årelang interesse for menneskets mekanismer og tankesæt har ført mig til forløb på Københavns Universitet i henholdsvis filosofi og psykologi, indtil det gik op for mig, at det er i den længerevarende relation, jeg finder mening.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Fritidshjem, Bosted for udviklingshæmmede, vågen nattevagt på bosted for unge med psykiatriske diagnoser mellem 15 og 25 år.

Bosiddende på Østerbro.

Tanja – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Nattevagt

Mobil 24 45 18 46

Uddannet pædagog.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring:

Bosiddende i Hedehusene.

Allan – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder, Mobil 30 59 00 43

Uddannet pædagog i 2005, Pædagogseminarium i København. Aktuelt i gang med en 3-årig uddannelse som krop og trænings terapeut inden for Manuvision og har bestået eksamen som træner, mangler at bestå som behandler.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus og psykiskførstehjælpskursus.

Erhvervserfaring: Pædagogmedhjælper indenfor specialområdet og hovedsagligt med børn og unge med autisme. Pædagog på bosted med unge med psykiatriske diagnoser og psykosociale problematikker. Musisk udøvende, med guitar som hovedinstrument.

Bosiddende på Vesterbro med sin kone og deres sønner på 5  og 1 år.

Maria – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder

Uddannet pædagog.

Efteruddannelse i SE Traumebehandling

Bosiddende i København NV

Annelise – café/køkken/kost medarbejder

Uddannet pædagog.

Bosiddende i Slangerup

Jeannie – Økonomi leder, Mobil 24 45 18 80

Bankfuldmægtig.

Uddannet/arbejdet i Handelsbanken/Danske Bank i perioden 1980-2003.

Kurser: Medicinkursus, Førstehjælpskursus, psykiskførstehjælpskursus og bestyrelsesarbejde.

Arbejdet på bosted i 17 år som økonomimedarbejder.

Bosiddende i Valby og har tvillingedøtre på 23 år.

Bettina – Økonomi medarbejder, Mobil 49262767

Fuldmægtig i løn og personale.

Uddannet indenfor offentlig administration.

Bosiddende i Valby med sin mand, søn på 11 og datter på 15 år.

Eva – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog.

Linda – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet pædagog.

Séverine – socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet SOSU assistent og yogalære

Ivy – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Pædagogstuderende på CAMPUS

Katrine – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Vikar

Uddannet lære

Kathrine – Socialfaglig og pædagogisk medarbejder/Barsel

Uddannet socialrådgiver, projektleder, procesleder, master i antropologi.

Bosiddende på Falster med sin mand og søn på 0 år.