Bestyrelse

KAOSkonsulenterne har en kompetent og aktiv bestyrelse, som på frivillig basis arbejder for at sikre, at vi altid tilbyder de bedst mulige vilkår for de unge, som er indskrevet hos os.

Bestyrelsen fungerer sparringspartner for ledelsen i det daglige og vi har valgt, at vores bestyrelse skal spænde bredt fagligt, da det giver det bedste grundlag for en åben, nuanceret og kompetent tilgang til KAOSkonsulenternes virke.

Bestyrelsen:

Uffe Bøgelund Jensen – Bestyrelsesformand

Uffe er advokat og arbejder hos Gorrissen Federspiel med tilknytning til deres afdeling for Fast Ejendom, Uffe har i en længere årrække været specialiseret indenfor køb og salg af erhvervsejendomme, erhvervslejeret, miljøret samt ekspropriationssager.

Morten Sau – Bestyrelsesmedlem

Morten er special psykiatrisk sygeplejerske og pædagog. Han arbejder i ambulatoriet for affektive lidelser på Rigshospitalet med patienter med biopolarlidelse. Herudover har han pårørende grupper.
Morten underviser ligeledes på Recoveryskolen på Ballerup Psykiatrisk Center.

Britta Jensen – Bestyrelsesmedlem

Britta er uddannet pædagog med Professionsbachelor i offentlig administration. Britta har inden hun gik på pension, i længere årrække været leder af en stor daginstitition på Frederiksberg.

Britta er fortsat patientrådgiver mv.

Daniel Louie Petersen – Bestyrelsesmedlem

Daniel er Cand. Polit. og arbejder som leder hos TotalDenmark og Mearsk Line med speciale indenfor HR.

Øyvind Tallaksen – Betsyrelsesmedlem/medarbejderrepræsentant

Øyvind er uddannet pædagog og med pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Efteruddannelse i terapeutisk kontakt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og risikoadfærd hos unge, narrativ terapi samt narrativ traumebehandling.

Revisor:

Trekroner Revision A/S
John Cubbin
Industriparken
4000 Roskilde
CVR nr.: 28991355

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.