Mindfulness

KAOSkonsulenterne bruger Mindfulness i det daglige pædagogiske arbejde med de unge.

De unge som bor hos KAOSkonsulenterne er ofte sansemæssigt sensible og har let til følelser som vrede, angst og depressivitet. De kan have stor gavn af at bruge Mindfulness som redskab til at kunne mærke sig selv og reducere stress.

Medarbejdergruppen har lært nogle simple øvelser, som kan anvendes i det daglige pædagogiske arbejde, hvis en ung er i affekt eller stresset og medarbejderen har en fornemmelse af at den unge er ved at miste jordforbindelsen.

Mindfulness arbejder mod at undgå, at de negative tanker kører i ring (ruminering). Det kan være svært at bryde de negative tankemønstre ved udelukkende at arbejde med dem  intellektuelt.

Vi anvender grounding som et redskab til at skabe ro, når en ung er oprørt. Medarbejderne kan bruge øvelserne i en tilspidset situation for at skabe ro, eller i et planlagt forløb.

 

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.