Mindfulness

KAOSkonsulenterne bruger Mindfulness i det daglige pædagogiske arbejde med de unge.

Hele medarbejdergruppen har lært nogle simple øvelse, som kan anvendes i det daglige pædagogiske arbejde, hvis en ung er i affekt, stresset og medarbejderen har en fornemmelse af at den unge er ved at miste jordforbindelsen.

Mindfulness arbejder mod at undgå, at de negative tanker kører i ring (ruminering). Det kan være svært at bryde de negative tankemønstre ved udelukkende at arbejde med disse på et intellektuelt plan.

Medarbejderne anvender grounding som et redskab til at skabe ro, når en ung er oprørt. Medarbejderne selv skal kunne bruge øvelserne i en tilspidset situation for at skabe ro, da medarbejderen med fordel kan bruge sin egen rolige vejrtrækning som et redskab til at få den unge til selv at trække vejret roligt og opnå indre ro. Medarbejderne er bevidste om, at de i visse tilfælde opnår større effekt ved at arbejde nonverbalt med de unge.

KAOSkonsulenterne tilstræber at bruge begrebet bevidst nærvær i vores daglige pædagogiske praksis. Vi er af den overbevisning at for mange ydre påvirkninger og stimulanser, såsom mobiltelefoner, computere, musik, støj, er en stressfaktor i hverdagen.

De unge hos KAOSkonsulenterne er ofte sansemæssigt meget sensible, og kan have stor gavn af at bruge Mindfulness som redskab til at kunne mærke sig selv og reducere stress.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.