Traumebehandling

Narrativ traumebehandling

I løbet af 2021 og 2022 har personalegruppen hos KAOSkonsulenterne gennemgået en uddannelse i narrativ traumebehandling v/ psykolog Anette Homgren.

Mange af de unge hos os, har haft traumatiserende oplevelser, som har sat sig dybe spor i deres bevidsthed og selvfølelse. Hos KAOSkonsulenterne er det vigtigt, at vi kan samtale med de unge om de oplevelser de har haft gennem deres opvæskt, på en eksternaliserende måde, så deres erfaringer og oplevelser bliver til hændelser i deres liv, fremfor at være definerende for dem, som personer. På den måde kan de måske befri sig for den skyld og skam, som de ofte bærer med sig.

 

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.