Bo & selvstændighedstræning

Ved indskrivning hos KAOSkosulenterne flytter den unge ind i en af vores lejligheder, som ligger i samme ejendom som vores fælleslokaler og personalerum.

Botræningen finder sted i KAOSkonsulenternes lejligheder og indbefatter pædagogisk støtte, af fast kontaktperson og desuden personale tilstede alle døgnets timer.

De unge bebor  en lejlighed, så længe de er indskrevet i tilbuddet.

De unge kan ved deres indflytning hos KAOSkonsulenterne have svært ved at begå sig alene i egen bolig.

Det kan være en stor udfordring for dem, at organisere indkøb, madlavning, rengøring og økonomi samt at fungere i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

De kan desuden have vanskeligt ved at løse konflikter eller uenigheder med andre unge og har måske et problematisk forhold til deres familie.

De mangler ofte rollemodeller, hvor de kan hente støtte, spejle sig og blive adfærdskorrigeret i mødet med omgivelserne.

De unge kan bruge KAOSkonsulenterne som et fast holdepunkt i deres udvikling og benytte botræningen som en mellemstation i livet på vej mod øget selvstændighed.

De unge får under botræningen støtte i alle facetter af deres liv. De får støtte til at afklare deres retning i livet og bliver rustet til at møde det omgivende samfunds forventninger og krav.

Målet med botræningen er, at de unge udvikler livsfærdigheder og gradvist bliver støttet ind i voksen tilværelsen, så de kan honorere omgivelsernes krav og komme videre i enten uddannelse eller arbejde og selvstændig bolig.

Derfor er det en forudsætning for indflytning i en af KAOSkonsulenternes lejligheder, at den unge har et ønske om en positiv forandring i sin hverdag.

 

 

 

Indsatsen tilrettelægges efter den unges kommunale handleplan og der udarbejdes desuden en mere uddybende socialfaglig behandlingsplan med ressourcer, udfordringer, aktuel problemstilling, mål og delmål.

Botræningen kan også udføres, når en ung er etableret i hybel, ungdomsbolig eller egen lejlighed gennem kommunen og udelukkende har behov for en støttekontaktperson, som støtter dem med at opbygge en struktureret og overskuelig hverdag.

KAOSkonsulenterne kan tilbyde bo- og selvstændighedstræning til unge som bor i egen bolig, i henhold til  Lov om social service § 52 stk. 3, pkt. 6 (under 18 år) og hjemmevejleder i henhold til Lov om social service § 85 (over 18 år)

 

 

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.