Bo & selvstændighedstræning

Bo – og selvstændighedstræning i tilknyttede lejligheder i henhold til Lov om social service § 52 stk. 3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 og § 144, stk. 1.

Alle unge har brug for en tryg base for at kunne udvikle sig positivt og selvstændigt i forhold til det omgivende samfund. Samtidig er det en realitet, at rigtig mange unge er psykisk skrøbelige og har svært ved at finde sig til rette i tilværelsen. De unge kan finde et fast holdepunkt hos KAOSkonsulenterne og benytte botræningen som en mellemstation i livet på vej mod øget selvstændighed. De unge får under botræningen støtte i alle facetter af deres liv. De får støtte til at afklare deres retning i livet og bliver rustet til at møde det omgivende samfunds forventninger og krav.

De unge kan ved deres indflytning hos KAOSkonsulenterne have svært ved at begå sig alene i egen bolig hvad de praktiske forhold angår. Det kan være en stor udfordring for dem, at organisere indkøb, madlavning, rengøring og økonomi samt at fungere i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. De kan desuden have vanskeligt ved at løse hverdagens konflikter med andre unge og har ofte et problematisk forhold til deres familie oven i købet. De mangler ofte rollemodeller, hvor de kan hente støtte, spejle sig og blive adfærdskorrigeret i mødet med omgivelserne.

Botræningen finder sted i KAOSkonsulenternes lejligheder og indbefatter intensiv specialiseret pædagogisk støtte 24/7, konsultation hos fast psykiater og fast nattevagt.

De unge lejer en lejlighed af KAOSkonsulenterne, så længe de er indskrevet i tilbuddet.

Botræningen kan også udføres, når en ung er etableret i hybel, ungdomsbolig eller egen lejlighed gennem kommunen og udelukkende har behov for en støttekontaktperson, som støtter dem med at opbygge en struktureret og overskuelig hverdag.

Målet med botræningen er, at de unge udvikler livsfærdigheder og gradvist bliver støttet ind i voksen tilværelsen, så de kan honorere omgivelsernes krav og komme videre i enten uddannelse eller arbejde og selvstændig bolig.

 

Det kan være en fordel ved etablering af botræningen hos KAOSkonsulenterne, hvis der er et allerede eksisterende kendskab til den unge gennem en af KAOSkonsulenternes øvrige foranstaltninger. Der vil således være en tillidsfuld relation til den unge, så der allerede i opstartsfasen kan iværksættes målrettet pædagogisk støtte. Det er naturligvis også muligt at etablere botræning til unge som KAOSkonsulenterne ikke har et forudgående kendskab til. Dette forudsætter dog en øget indsats i opstartsfasen, da der skal opbygges en bæredygtig relation til den unge, som er en forudsætning for KAOSkonsulenternes behandling.

Indsatsen tilrettelægges efter den unges kommunale handleplan og der udarbejdes en mere uddybende socialfaglig behandlingsplan med ressourcer, udfordringer, aktuel problemstilling, mål og del mål.

Det er en forudsætning for indflytning i en af KAOSkonsulenternes lejligheder, at den unge har et ønske om en positiv forandring i sin hverdag.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.