Systemisk og narrativ tilgang

Den pædagogiske tilgang hos KAOSkonsulenterne er systemisk og narrativt inspireret.

Det betyder både noget for vores måde at tænke behandling på, og for vores pædagogiske arbejde i praksis

Den systemiske tilgang har indflydelse på alle arenaer for vores virke, det kan være interne og eksterne møder samarbejde samt mødet med de unge.

Den systemiske tilgang indebærer at:

  • Vi ikke ser de unge som problemet, men at vi ser de unge som symptombærere på de problemer der er forankret i systemerne omkring dem.
  • Vi er nysgerrige samarbejdspartnere der i dialog med den unge søger at skabe positive forandringsprocesser i den unges liv.
  • Vi anerkender at den unge er ekspert i eget liv. Vi er blot gæster i en periode.
  • Vi tænker ikke, at vi kan forandre de unge, men at vi kan skabe rammerne og grobunden for forandringer.
  • Vi er ligeledes opmærksomme på den udstødelsesrisiko og marginaliseringsproces der rammer mange unge med psykiatriske diagnoser.
  • Den nysgerrige og ligeværdige tilgang udfordrer de traditionelle magtpositioner i behandlerrollen og giver forhåbentlig de unge bedre mulighed for at bryde ud af magtesløsheden og selv tilegne sig de kompetencer der leder til et godt liv.
  • Vi er af den opfattelse at alle gør deres bedste, med de forudsætninger de har og i den situation de står i, det er derfor er op til os i dialog med de unge, at udforske uhensigtsmæssige handlemønstre.
  • Vi er fokuseret på at skabe den ”tilpasse” påvirkning der leder til udvikling. For lille påvirkning leder til stagnation og for stor kan lede til resignation.

 

 

Vi kan yderligere i strukturerede samtaler med den unge vælge at arbejde narrativt og benytte os af blandt andet eksternalisering når det skønnes hensigtsmæssigt.

I den proces søger vi sammen med den unge efter undtagelser samt de fortællinger der kan lede os til den unges ressourcer og succeser.

Vi er opmærksomme på at vi ikke alvidende og ved hvad der bedst for den unge, vi udforsker sammen forskellige muligheder og søger de skjulte historier. Når vi arbejder med eksternalisering bruger vi metaforer til at beskrive og tale om problemer samt følelsestilstande. Dette kan åbne for nye forståelser og lede til nye fortællinger.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.