Familiebehandling

KAOSkonsulenterne inddrager altid de unges familier i så stort omfang, som det er muligt, såfremt den unge tillader det. KAOSkonsulenterne er en del af den unges liv i en begrænset periode, hvorimod familien altid har været der, ligesom de også vil være der i fremtiden.

KAOSkonsulenterne anerkender derfor, at det er i familien, at ressourcerne til den unges positive udvikling blandt andet skal findes.

Vi inddrager familien, da det er vores erfaring, at en foranstaltning eller en anbringelse uden inddragelse af familiens ressourcer, som oftest giver begrænsede resultater.

KAOSkonsulenterne indtager ikke en ekspertrolle i arbejdet med familier, men møder dem som ligeværdige samarbejdspartnere, ligesom vi er bevidste om ikke at konkurrere med eller overtage forældreskabet. Vi agerer rollemodeller og ønsker i samarbejde med familien, at bibringe dem redskaber, som giver mening for dem i forhold til at møde de udfordringer, der skaber konflikter og gør kommunikationen svær i deres hverdag.

Vi bruger strukturerede samtaler med den unge og dennes familie og anvender i den sammenhæng systemiske samtaleværktøjer, som sikrer, at det ikke kun er familien, som bliver inddraget i den unges behandling men alle relevante samarbejdsparter.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.