Familiebehandling

KAOSkonsulenterne er en del af den unges liv i en periode, hvorimod familien altid har været der, ligesom de også vil være der i fremtiden. Derfor inddrager vi de unges familier i behandlingsarbejdet, såfremt den unge tillader det.

Vi inddrager familien, da det er vores erfaring, at inddragelse af familiens ressourcer, som oftest giver bedre resultater.

Dette kræver naturligvis accept fra den unge, ligesom der kan være specifikke årsager til, at det ikke kan lade sig gøre.

I KAOSkonsulenterne indtager vi ikke en ekspertrolle i arbejdet med familier, men møder dem som ligeværdige samarbejdspartnere, ligesom vi er bevidste om ikke at konkurrere med, eller overtage forældreskabet.

Vi agerer rollemodeller og ønsker, at bibringe vores unge og familien redskaber, som giver mening for dem i forhold til de udfordringer, der skaber konflikter og gør kommunikationen svær i deres hverdag.

Vi bruger strukturerede samtaler med den unge og familien og anvender systemiske samtaleværktøjer, som sikrer, at det ikke kun er familien, som bliver inddraget i den unges behandling men alle relevante samarbejdsparter.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.