Ligeværdighed, troværdighed og vedholdenhed

KAOSkonsulenternes behandling er individuelt tilrettelagt, så den er målrettet de unges ressourcer og udfordringer og altid har for øje at skabe progression i forhold til den unges selvstændighed.

KAOSkonsulenternes målgruppe er unge i alderen 15 – 25 år med psykosociale problemer og psykiatriske overbygninger så som personlighedsforstyrrelse, angst, depression, skizofreni og ADHD.

De unge skal være motiverede for et behandlingstilbud med midlertidig bostøtte, rehabilitering og omsorg og for, at komme ind i en positiv og selvstændig udvikling.

KAOSkonsulenternes målgruppe inkluderer også unge med tidligere eller sekundært misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, såfremt de er motiverede for at samarbejde omkring det at skabe en positiv forandring i egen udvikling.

De unge kommer ofte direkte fra indlæggelse på psykiatrisk afdeling, har måske fået en eller flere diagnoser og er i den forbindelse, sat i medicinsk behandling. De unge er derfor ofte præget af skrøbelig personlighed med lavt selvværd og meget lidt tro på egen formåen.

Deres hverdag er ofte præget af ensomhed og selvdestruktiv adfærd. De skal altså ud og redefinere dem selv og på ny orientere sig mod omgivelserne hvad angår uddannelse, arbejde, venner, kærester og familie.

De unge har ofte oplevet omsorgssvigt, mobning, overgreb, misbrug og ensomhed. De har ringe eller ingen tillid til deres omgivelser og det kræver tid og rummelighed at opbygge bæredygtige relationer.

De unge har ofte en stærk vilje og en række uopdagede ressourcer, som de skal have støtte til at få øje på i mødet med deres omgivelser.

 

Som ung i KAOSkonsulenterne skal man ønske- og være motiveret for, at skabe forandring i eget liv, gennem samarbejde, hjælp og støtte.
Formålet med et behandlingstilbud hos KAOSkonsulenterne er, at de unge på længere sigt, kan etableres i en selvstændig bolig, blive selvforsørgende og således gøre sig fri af de sociale støtte foranstaltninger.

Vi er en gruppe af faglig kompetente, uddannede voksne som hjælper udsatte

KAOSkonsulenterne er etableret i Valby, på Rughavevej 2 Hvor vi har vores fælleslokaler og mødefaciliteter, og på Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, hvor vi har kontor og lokale til nattevagten.
Fælleslokalerne betegnes som Caféen, hvor det altid er muligt for de unge, deres forældre eller en samarbejdspartner at træffe en medarbejder.

Vi tilbyder intensiv pædagogisk støtte i vores tilknyttede lejligheder, der er beliggende i samme ejendom.

Vores lejligheder er placeret i ejendommen, på forskellige etager og i forskellige opgange, således at bostedet fremtræder anonymt.

Lejlighederne varierer i indretning og størrelse, Udgangspunktet er, at den unge indledningsvis etableres i en af vores indslusningslejligheder i Baghuset.

Behandling

=

Effekt

=

Visitation

=

Praktikforløb

=

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.