Ligeværdighed, troværdighed og vedholdenhed

KAOSkonsulenternes behandling er individuelt tilrettelagt, så den er målrettet de unges ressourcer og udfordringer og altid har for øje at skabe progression i forhold til den unges selvstændighed.

KAOSkonsulenternes målgruppe er unge i alderen 15 – 25 år med psykosociale problemer med psykiatriske overbygninger så som emotionel ustabil personlighedsstruktur, angst, depression, skizofreni og ADHD.

De unge skal være motiverede for et behandlingstilbud med midlertidig bo støtte, rehabilitering og omsorg for igen at komme ind i en positiv og selvstændig udvikling.

KAOSkonsulenternes målgruppe inkluderer også unge med tidligere eller sekundært misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, såfremt de er motiverede for at indgå i et samarbejde med KAOSkonsulenternes misbrugskonsulent omkring det at skabe en positiv forandring i egen udvikling.

De unge kommer ofte direkte fra en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, hvor de har erhvervet en eller flere diagnoser, arbejdet med sygdomserkendelse og i den forbindelse er sat i medicinsk behandling. De unge er derfor ofte præget af skrøbelige personligheder med lavt selvværd, hvor de har meget lidt tro på egen formåen.

Deres hverdag er ofte præget af ensomhed og selvdestruktiv adfærd. De unge skal altså ud og redefinere dem selv og på ny orientere sig mod omgivelserne, hvad angår, uddannelse, arbejde, venner, kærester og familie.

De unge har gennem deres opvækst oplevet utallige omsorgssvigt i form af mobning, overgreb, misbrug og ensomhed. De har derfor ringe eller ingen tillid til deres omgivelser og det kræver tid og rummelighed at opbygge bæredygtige relationer til de unge.

KAOSkonsulenternes målgruppe skal have et ønske og en motivation for at skabe forandring i eget liv ved støtte og samarbejde. De unge har ofte en stærk vilje og en række uopdagede ressourcer, som de skal have støtte til at få øje på i mødet med deres omgivelser.

Formålet med et behandlingstilbud hos KAOSkonsulenterne er, at de unge på sigt kan etableres i en selvstændig boform, blive selvforsørgende og således gøre sig fri af de sociale støtte foranstaltninger.

Vi er en gruppe af faglig kompetente, uddannede voksne som hjælper udsatte

KAOSkonsulenterne er etableret i ejendommen Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, 2500 Valby. Der har vi vores kontor og mødelokaler.
Vi har fælleslokaler, stort køkken, spisestue, TV stue, vaskerum, på Rughavevej 2, kld, 2500 Valby. Fælleslokalerne betegnes som Caféen, hvor det altid er muligt for de unge, deres forældre eller en samarbejdspartner at træffe en medarbejder hos KAOSkonsulenterne.

Vi tilbyder intensiv pædagogisk støtte i vores tilknyttede lejligheder, der er beliggende i samme ejendom. KAOSkonsulenternes lejligheder er placeret rundt omkring i ejendommen på forskellige etager og i forskellige opgange, således at bostedet fremtræder anonymt.

Lejlighederne varierer i indretning og størrelse, og det afhænger af en konkret individuel vurdering af den unges støttebehov ved visitationssamtalen, om den unge etableres alene eller sammen med en eller flere unge i en af KAOSkonsulenternes lejligheder. Udgangspunktet er dog, at den unge indledningsvis etableres i en af vores indslusningslejlighed i Baghuset

Behandling

=

Effekt

=

Visitation

=

Praktikforløb

=

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.