Om os

Hos KAOSkonsulenterne vægter vi uddannelse og faglighed højt.

Derfor er der ingen medarbejdere ansat hos os uden en relevant socialfaglig uddannelse. Det er vigtigt for os, da en stor del af vores målgruppe er unge med mange, og komplekse problemstillinger. Derfor mener vi, at det kræver en solid faglig ballast at kunne yde den rette støtte, der kan medvirke til at skabe forandringer i netop deres liv. Ligeledes er det med til at kvalitetssikre vores ydelser, så de anbringende myndigheder kan være sikre på at få en ydelse af høj kvalitet.

Vi har en høj normering, som sikre at alle medarbejdere kommer tæt på de unge og dermed forebygger sårbarhed over for sygdom og ferie. Vi gør det også for at modvirke risikoen for dependens.

Vi lægger stor vægt på vores årlige tilsyn fra Københavns kommune og mener, at det er med til at kvalitetssikre vores arbejde med de unge hos KAOSkonsulenterne. Vi bestræber os på fuld åbenhed omkring vores arbejde og metoder.

Som en del af vores bestræbelse på konstant at kvalitetssikre vores ydelser, holder vi os orienteret om faglig og teoretisk udvikling inden for vores fagområde. Vi ser det som en faglig forpligtelse at benytte os af efteruddannelse, relevante kurser og eksterne supervision.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.