Om os

Hos KAOSkonsulenterne vægter vi uddannelse og faglighed højt.

Derfor har alle medarbejdere hos os, en relevant socialfaglig uddannelse. Det er vigtigt for os, da vores målgruppe er unge med mange, og komplekse problemstillinger.

Det kræver en solid faglig ballast at kunne yde den rette støtte, som kan medvirke til at skabe forandringer i netop deres liv. Ligeledes er det med til at kvalitetssikre vores ydelser, så de anbringende myndigheder kan være sikre på at få en ydelse af høj kvalitet.

Vi har en høj normering og sikrer at alle medarbejdere kommer tæt på de unge, dermed forebygger vi sårbarhed over for sygdom og ferie og modvirker risikoen for dependens.

Vi lægger  vægt på vores samarbejde med socialtilsyn hovedstaden og tænker, at det er med til at kvalitetssikre vores arbejde med de unge.

Vi ser det som en faglig forpligtelse at benytte os af efteruddannelse, relevante kurser og ekstern supervision. Senest er den samlede medarbejdergruppe, i 2021 og 2022, blevet uddannet i narrativ traumebehandling.

Vores teoretiske afsæt
Vores pædagogiske behandlingsarbejde tager sit afsæt i socialkonstruktionismen og narrativ praksis. Dette medfører at vi tror på at sproget er medskaber af den virkelighed vi oplever. Den måde vi taler om f.eks. diagnoser på, har således en afgørende betydning for de mennesker som lever med disse diagnoser.

Vi anerkender diagnoser som relevante arbejdsredskaber der giver mening i en bestemt tid og kontekst, men vi ved også erfaringsmæssigt, at de samme diagnoser kan fastholde mennesker i adfærdsmønstre og problematikker, hvis vi betragter dem som ”sandheder”.

Vi ønsker at arbejde med de unge mennesker, som er indskrevet hos os, med respekt for de vanskeligheder, udfordringer og diagnoser de har, men vi ved også at de livsomstændigheder mange af vores beboere har haft tidligere, har fremmet en adfærd og nogle reaktionsmønstre som kan aflæres og udfordres og dermed kan de også, i mange tilfælde, vokse sig ud af deres diagnoser.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.