Støttekontaktperson

Støttekontaktperson i henhold til Lov om social service § 52 stk. 3, pkt. 6.

KAOSkonsulenterne varetager opgaver som fast kontaktperson for den unge, som har et særligt behov for støtte og omsorg, som den unges familie og netværk ikke anses at kunne opfylde.

Støttekontaktpersonen repræsenterer en stabil og tryg voksenkontakt for den unge, og støtten ydes på det nære personlige plan. Støttekontaktpersonen forholder sig til den unges samlede situation. Støtten indeholder altså anerkendelse, omsorg, krav og adfærdskorrigering af den unges adfærd ved behov herfor, således at den unge lærer en positiv kontaktform i samspillet med omgivelserne.

Støttekontaktpersonen støtter ligeledes den unge ved møder med skole, arbejde, familie, venner og forvaltning på linje med forældrenes rolle, således at indsatsen koordineres omkring den samlede familie.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.