Botilbud

KAOSkonsulenterne har 17 pladser til unge mellem 15 og 25 år

De 9 af pladserne er til unge mellem 18 og 25 år, i henhold til § 107 i loven om social service.

Vi har en del unge som overgår fra barnets lov § 43 til § 107 ved det fyldte 18 år, men også en del unge som indskrives direkte i midlertidigt botilbud efter § 107.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.