Praktikforløb

PreLoVed – Valbys unikke genbrugsbutik

PreLoVed er en mindre ordinær arbejdsplads med ”højt til loftet” og socialfagligt uddannede medarbejdere med tilknytning til KAOSkonsulenterne.

PreLoVed er en Vintage/Secondhand butik med fokus på salg af møbler/interior og genbrugstøj, som indleveres i kommission fra byens borgere. Det er lykkes os at skabe en hyggelig butik på hjørnet af Gammel Jernbanevej 30, st. th., kun få 100 meter fra, hvor KAOSkonsulenterne er etableret, hvor de unge kan snuse til servicefaget ved at kommunikere med og betjene kunder, klargøre og prissætte tøj og lave regnskab ved dagens afslutning.

Vi ved af erfaring, at størstedelen af de unge vi har boende, ønsker at have noget meningsfuldt arbejde at stå op til. Det at være en del af et fællesskab, samt at kunne komme hjem og dele dagens oplevelser, for på den måde at føle, at de har noget at bidrage med når snakken går på, hvad vi hver især har oplevet i løbet af dagen er betydningsfuldt og identitetsskabende for de fleste mennesker.

Ofte møder vi dog unge, hvis erfaring med praktikker, skoleforløb og lignende tilrettelagte forløb er forbundet med mange nederlag og følelsen af ikke at kunne passe ind i de samfundsskabte ”kasser” for, hvordan man skal kunne lære og udvikle sig.

De udfordringer, som fylder i de unges liv og dagligdag, så som angst, dårligt selvværd og en følelse af manglende berettigelse gør det ekstra udfordrende, at  skulle ud og arbejde i en større butikskæde, hos en chef uden pædagogisk erfaring eller et sted, som ikke har tid eller ressourcer til at tilrettelægge arbejdet på en måde, så der tages hensyn til de unges udfordringer og behov for særlig støtte (uanset de bedste intentioner).

Konsekvensen af dette bliver ofte, at det som skulle være lærerigt og udviklende i stedet bliver en gentagelse af den oplevelse mange unge kender  – nemlig følelsen af at være forkert og følelsen af ”ikke at høre til”.

Genbrugsbutikken Preloved ligger i gå afstand fra de unges hjem.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.