Psykiatri

KAOSkonsulenterne har et struktureret og tæt samarbejde med speciallæge i psykiatri, som har det overordnede medicinske ansvar for de unge.

Psyikiater Inger Beck kan psykiatriske konsultationer med den unge, dennes familie og dennes kontaktperson, hvor det findes nødvendigt. Dette for at sikre et helhedsperspektiv og at pædagogik og psykiatri går hånd i hånd.

Inger Beck yder endvidere supervision til den samlede personalegruppe.

KAOSkonsulenterne modtager aktuelt intern uddannelse i Integrativ psykiatri.

Alle medarbejdere har været på medicinkursus og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og København kommunes vejledning i medicinhåndtering.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.