Børne- og ungehjem – som opholdssted jf. Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3 

KAOSkonsulenterne har 17 pladser til unge mellem 15 og 25 år

De 8 af pladserne er til unge mellem 15 og 18 år, i henhold til § 43 stk.1, nr.6, og stk.3 . Efter det fyldte 18 år vil en del af vores unge blive boende og overgå til § 107 i serviceloven, midlertidgt botilbud.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov §43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.